Ännu klarare deklarationer från den motsvarande skolmyndigheten i England

Den engelska myndighet som närmast motsvarar både det svenska Utbildningsdepartementet och Skolverket är Department for Children, Schools and Families (DCSF). Den startar sin officiella hemsida –  http://www.dfes.gov.uk/ – med följande ord:

“The Department for Children, Schools and Families leads work across Government to ensure that all children and young people

•    Stay healthy and safe”

Efter att ha redogjort för ett utmärk t hela-skolan-program som resulterade i en minskning av fysisk mobbning till 5 %, konstaterar DCSF: “… is still very high”.  Myndigheten anger som källa www.teachernet.gov.uk/casestudies/casestudy.cfm?id=149 )
Där beskrivs ett projekt i en skola på 1990-talet. Hur effekterna mättes redovisas inte. Bland åtgärderna dominerar övervakning under rasterna.