Villkor för min medverkan. Lovande nytt grepp av en SCm/MSC-användare
Under 2000-talet har jag erhållit åtskilliga inbjudningar från flera länder att hålla workshops. Mina villkor har alltid varit: jag kommer om de deltagare som jag tränar i rollspel som terapeutiska medlare är ordentligt förberedda genom påläsning. Från och med ht. 2007 har jag också framhållit att de ska ha ett allvarligt intresse att upptäcka dold mobbning. I den svenska boken från 1998 har jag skildrat mina klassdiskussioner som ledde till dessa upptäckter men har senare förenklat framställningen i lärarinstruktionen som jag lagt ut på hemsidor och kompletterat med frågelistor som för eleverna framställer behandlingsalternativ.

En inbjudan som vi i mars 2008 förhandlar om är från prof. Goossens vid Vrije Universiteit, Amsterdam. Dr Goossens är kritisk mot hela-skolan-programmen. Goossens avser att utveckla GBm-greppet med att involvera elever som bevittnat mobbning. Men ledarna av projektet i skolorna får den utbildning av GBm som presenteras på denna hemsida.