Alla i Klassen kan Bli Medlare – AKBM – en fortsättning av GBm
Kamratmedling har blivit en rörelse i Västvärldens skolor. Elever med anseende hos lärare utses till speciell medlarträning, vilket gör kamratmedling populär hos de föräldrar vars telningar har fått denna skjuts för livskarriären. Men förfarandet är inte populärt bland dem som inte blev valda. Lösningen till att göra urvalet demokratiskt som också förekommer är omröstning bland kamraterna.

De unga medlare (valda eller utvalda) får på sina kurser veta att de ska vara neutrala i sin medling. Men den medlingssituation som de tränas för börjar med att möta de båda parterna samtidigt. Detta frestar dem att ta rollen som "neutral domare". Men domarens roll är ju att avgöra skuldfrågan…

De elever som inte blev valda till medling blir benägna att som parter i konflikt provocera medlaren/domaren. Lösningen är naturligtvis att ge alla i klassen medlarträning. Förvisso blir inte alla i klassen goda medlare men alla får genom övningar möjlighet att sätta sig in den terapeutiska medlarens roll genom att börja möta parterna i individuella samtal. Principerna för medling diskuteras. De blir medvetna hur "domarkonungar" kan dyka upp bland dem själva under förevändning av att vara medlare.

Terapeutisk medling tränas i programmet Alla i Klassen Blir Medlare (AKBM) som är baserat på samma medlingsförfarande som GBm. Det passar naturligt in i den befintliga läroplanen för ämnet svenska. Det börjar med händelserelaterade skrivövningar kring problemet "Hur  lösa konflikter på det bästa sättet?", fortsätter med en klassdiskussion om medlingens principer, som även omfattar läsning av en 6-sidig illustrerad broschyr i A-5 format, varefter rollspel om medling följer.

Efter att jag själv hade utprovat AKBM visade jag videofilmer om elevernas rollspel för vuxna deltagare på en GBm-kurs. Två av dem som var svensklärare använde AKBM i flera klasser. De berättade om tonåringars intresse och att "stämningen i klassen hade blivit lugnare".

Emellertid kunde de svensklärare som hade sett mig tillämpa AKBM med eleverna men inte deltagit i en GBm-workshop, inte själva tillämpa AKBM. Skälet var att de kände sig osäkra när det gällde att leda elevernas rollspel. Det var tydligt att lärarnas eget deltagande i GBm är väsentligt för detta moment i AKBM.

Manualen till AKBM – Alla i Klassen Kan Bli Medlare – jämte rapporter om dess användning i klassen (pdf-fil 5 Mb)