Vad är terapeutisk medling?

Medan attitydbildarens uppgift är liksom gjord för den vanliga lärarrollen kräver GBm som behandlingsmetod andra färdigheter än att intensifiera normuttalanden och anställa förhör när man ska hantera mobbningsfall. Dessa färdigheter ska vara klart skilda från psykoterapi som ju går tillbaka till de individuella patienternas förhistoria. GBm har lånat en allmänmänsklig egenskap från psykoterapin: att lyssna till samtalspartnern och förstärka hans eller hennes egna förslag till lösning.

För vissa lärare passar de sistnämnda egenskaperna bra; de har ofta odlat dem redan i sina dialoger med medmänniskor och ser deras potential att läka mobbning. Det är dessa lärare som är särskilt lämpade att införlivas i antimobbningsteam eller trygghetsgrupper (och ge sin verksamhet en beteckning som de tycker passar bäst). Eftersom denna grupp får en särskild utbildning och kollegerna remitterar till dem mobbningsfall så ingår de därmed också i ett behandlingsprogram för  hela skolan – som emellertid bygger på helt andra psykologiska mekanismer än vanliga hela-skolan-program.