En liknelse med såningsmannen och den goda herden
Jag har aldrig några problem med att förklara poängen med GBm för elever.  Presentationen för lärarna och det ledande etablissemanget däremot tar oftast längre tid. Deras ansvarskänsla verkar leda dem att reda ut skuld innan man åtgärdar. På sistone har jag funnit en väg att ersätta den jobbiga fixering till utredarens-domerens uppgift med något helt annat som har väckt en aha-upplevelse hos lärare och rektorer. Det är att lärarens vanliga roll är "såningsmannen". I dennes verksamhet: "faller sompt i godan jord men sompt på hälleberget". (Fritt efter en äldre bibelversion, Matt. 13; 3-8.) Det är ju det som sker vid vanliga hela-skolan-program: när man fördömer det onda och prisar det goda. De elever som redan har kloka insikter brukar få sina insikter förstärkta.

Men problemet återstår med den minoritet (hälleberget) som inte nåtts av budskapet. Dessa elever fortsätter med sina trakasserier bakom lärarnas rygg. För att nå dem orkar vissa lärare ta rollen som "den goda herden". (Han som lämnade den stora flocken för att leta efter det vilsekomna fåret.) Den lärare som tar sig an att med klassamtal om metoder att finna dold mobbning och har kompetens att hantera det funna, letar efter två olika slags vilsekomna: offret och förövarna. Hans eller hennes främsta belöning är en välförtjänt popularitet hos eleverna.

Lägg nu märke till att mitt budskap inte är att skolpersonalen "ska" vara "goda herdar" på heltid. Rollen som "såningsman" finns ju alltid där. Det finns lärare som redan har sina personliga drivfjädrar och utvecklat sina medel, att när tid medger det, nå de vilsekomna.

Jag tror att herdemotivet är allmänmänskligt. GBm håller en profan profil: den terapeutiska medlarens gärning ger tillfredsställelse.

Jag använder liknelserna med såningsmannen och den goda herden för att klargöra mitt förslag till en arbetsfördelning mellan (1)  Förebyggande plausibla hela-skolan-program, som sår sädeskorn varifrån goda attityder ska växa (men som för säkerhets skull kompletteras med övervakning av uppehållsrum och skolgårdar), och (2) GBm som den moderna goda herdens verktyg att för att hantera aktuella fall med en metod som eleverna gillar.