Faserna i GBm illustrerade

Fas I i GBm.  Individuella samtal med den misstänkte mobbaren

Den terapeutiska medlaren inspirerar den misstänkte mobbaren att berätta hans eller hennes version av det som har hänt. Den terapeutiska medlaren får en uppfattning om den rådande gruppdynamiken. Den misstänkte mobbaren uppmuntras att komma med förslag som även det sannolika offret skulle kunna godtaga.


Fas II i GBm. Individuella samtal med det sannolika offret


Den terapeutiska medlaren börjar med att lyssna på det sannolika offrets lidande. Senare: “Har du några idéer för lösning?“ Den terapeutiska med¬laren vidarebefor¬drar goda förslag från individuella misstänkta mobbare. Nämner det före¬stående gruppmötet med dem.

Fas III i GBm. Gruppmöte med de misstänkta mobbarna


Mötet äger rum i en angenäm atmosfär. Den terapeutiske medlaren bjuder på något att dricka och tilltugg.  Goda förslag bekräftas. Ett behagligt och konstruktivt möte med det f.d. offret förbereds.  (“Vi ska starta med att säga trevliga saker om honom som samtidigt är sanna.”)


Fas IV i GBm. Toppmöte

Åter: en behaglig stämning! De misstänkta mobbarna gör, så som överenskommits, en positiv öppning. Den terapeutiska medlaren är beredd på att ett gräl kan starta och håller en flexibel balans mellan låtgåmentalitet  och  styrning. En överenskommelse formuleras. Mötet avslutas inte förrän den terapeutiska medlaren har fått ett tillfredsställande svar på sin fråga “Vad ska vi göra om en av parterna inte håller vad han lovat”? Det förväntade svaret är: vi ska inte ställa noga svar men vara TOLERANTA. Små skämt är okej. Men om den andra sidan tycker att "Nu har du gått för långt" ska man säga "Nu räcker det!". Om den andre inte lyssnar så ska man gå till NN. (den terapeutiska medlaren) och tala med honom eller henne.
Den terapeutiska medlare väljer då och då sina vägar förbi den del av skolhuset där deras klass är och håller ögon och öron öppna. Inte i tron att kunna se allt men för att underlätta för det f.d. offret att ta kontakt om det behövs.