Hur GBm och AKBM kan hjälpa oss att förverkliga det mål UNESCO är skapad för [K17]
UNESCO:s stadga börjar med orden: “…since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.” Här ges således utgångspunkt och åtgärder: eftersom krigen börjar i människors medvetande måste man också bygga fredens försvar i människors medvetande.
Redan 1968, då jag började delta i det internationella fredsarbetet, fick jag klart för mig att om fredsfostran ska kunna påverka beteende på makro-nivån, dvs  vara behjälplig vid att lösa internationella konflikter, så bör man börja på mikro-nivån. Det betyder att det gäller att i skolorna, där människor vanligen vistas 1/6 av sin levnad, införa övningar i konfliktlösning. Mitt arbete  –  utveckling av GBm under tre decennier – har inspirerats av denna vision.
Sex decennier efter UNESCO:s grundande har det blivit klart för hela världen att dess byråkrati har grundat sin verksamhet på andra talrika satser som uttrycker att vi behöver lära känna främmande seder och kulturer. Emellertid har denna strävan inte lämnat synliga spår i fredsskapande. Isynnerhet inte när spänningen mellan den kristna och den islamiska världen har ökat. Massorna begriper, lika bra som deras ledare, att närmare bekantskap med varandra också är användbar för att bedra och erövra. När fiendens arketyp har blivit lösgjord, börjar en "rättvis" bestraffning varpå den andra sidan svarar med sin tolkning av "rättvisa" och upptrappningen är i gång.
GBm ger möjlighet att bryta våldets cirkel på mikro-nivån. De som läser denna hemsida förstår att också politiska ledare som fattar beslut på makro-nivån är också människor i vars hjärnor pågår samma drama som hos oss alla. Det är här som "fredens försvar" kan grundas.
Kommer GBm/AKBM att lyckas att på idéernas marknad förklara detta biologiska arv och framställa den terapeutiska medlarerens roll som möjlig och attraktiv?
Låt oss göra ett försök i skolorna och börja med mobbningsbekämpning. Om våra framgångar sprids, har vi vidarebefordrat fredens mönster till nästa generation som kan börja förstå att här finns villkor förborgade för vår överlevnad på den planet som är vår gemensamma och enda farkost.