Vem är Anatol Pikas?

Anatol Pikas föddes 1928 i Estland, kom till Sverige som 15-åring och blev medlem inom en svensk seminarierektors familj i Norrköping där han tog studentexamen. Sedan studier i Uppsala i historia, filosofi, statsvetenskap, psykologi och pedagogik. Publikationer i komparativ pedagogik och barns reaktioner till föräldraauktoritet. Amanuens, senare docent vid institutionen för Pedagogik. 1967-93 universitetslektor.

Doktorsavhandling Abstraction and Concept Formation publicerad av Harvard University Press 1966. Bytte sedan inriktning till konflikthantering. Boken Rationell konfliktlösning, 1973, utgavs på 6 språk.  Innehade gästprofessur i Peace Education vid Gustavus Adolphus College i Minnesota och University of Alberta, Edmonton och i Friedenserziehung vid Pädagogische Hochschule i Heidelberg. Ledde den enda kursen i fredsfostran vid Uppsala universitet 1977-82.

Deltog till fredsmarschen till Moskva 1982 och organiserade Eeast-West groups for Prepared Constructive Confrontation. Deltog under 70-talet i troligen alla internationella konferenser i Peace Education där han drev tesen att fred kan skapas endast i dialog med motståndaren.

Arbete med mobbningsbekämpning började Anatol Pikas 1973 då han gick in i Uppslas skolor och tog hand om mobbningsfall. Dessa erfarenheter låg till grund för C/D kurser i pedagogik där kursfordran var deltagarnas uppsatser om egna behandlingar av mobbningsfall i skolorna. Resultaten publicerades i en bok som var den första om hantering av mobbningsfall. Den hade efterföljare vilkas ändringar av metoden gav Anatol Pikas impulsen att ändra sin metod till Gemensamt Bekymmer metoden, GBm 1987/89 vilken finslipades i den svenska boken 1998.

Under de flesta åren på 1990-talet gav Anatol Pikas workshops i England och i Australien och i alla Skandinaviska länder och skrev artiklar om Shared Concern method, SCm. Den senaste av dessa, från 2002, var år 2006 på 13nde plats av mest citerade artiklar i School Psychology International. Sedan dess har Anatol Pikas har inte publicerat något men varit sysslesatt med ett större engelskt manuskript. I mars 2007  gav kombination av de fem sökorden Shared Concern method Anatol Pikas i Google 222 artiklar som hade kombinationen av dessa ord i sina titlar. (”Anatol Pikas” ger 900 träffar.)

Anatol Pikas är sedan 1962 gift med Anna-Lena, f.d. datalärare. Har 3 barn och 7 barnbarn. Bor sedan ett halvt sekel i Pelle Svanslös kvarter i Uppsala.