Ultrakort historia om Gemensamt Bekymmer metoden, GBm

Gemensamt Bekymmer metoden, GBm, har utvecklats av Anatol Pikas ur den första kända publikationen om hantering av konkreta mobbningsfall (1975). Den nuvarande metoden har Anatol Pikas beskrivit i två böcker på svenska (1987, 1998), i vetenskapliga tidskrifter på engelska (1989, 2002) och fått efterföljare i flera länder. Dess engelska beteckning är Shared Concern method, SCm, även känd som Method of Shared Concern, MSC.)

I äldre länkar i vänstra spalten på denna hemsida t.v. beskrivs GBm's faser.
Den utförligaste beskrivningen av metodens tillämpning finns i boken Gemensamt Bekymmer metoden (1998) som kan rekvireras från anatol@pikas.se eller telefon 018 -14 11 72


 Anatol Pikas är docent i pedagogik,  Uppsala.