Tävling.
Den första som kan visa en metod som bättre än GBm kan förverkliga skolans överordnade mål får 500 kr
För några år sedan sade jag utmanande under en föreläsning på en lärarhögskola, där pedagogiklärarna ivrigt undervisar om skolans värdegrund, att GBm fullföljer den omtalade värdegrunden mer än de som håller lektioner och förhör lärarstudenter om den. För värdegrundsteorietikerna ger inte bra besked om hur man löser värdekonflikter. "Den svenska skolans värdegrund" betonar ju demokratins principer som omfattar inte bara att man ska låta meningsmotståndaren yttra sig utan även underförstår att eventuella motsättningar ska om möjligt lösas i samförstånd. Därför borde GBm, som tillhandahåller metoden att nå gemensamma lösningar, vara ett högtstående uttryck för implementering av skolans värdegrund.

Denna tanke har betydelse om man tänker på de hela-skolan-metoder som går ut på att utmana fiendebilder och rekommenderar "allvarliga samtal" som lärarpersonalen håller med de elever som personalen tror sig veta är mobbare. För att inte tala om den demokratiska horrör som de enfaldiga politiker begår som anser sig vara medlemmar i ett "demokratiskt" parti och samtidigt propagerar "nolltolerans".

Ingen kunde vederlägga mig. För att stimulera debatten, ställde jag följande utmaning: Den första som kan visa en metod som bättre än GBm kan förverkliga skolans överordnade mål får 500 kr.

Ingen har hittills tagit upp utmaningen.
Detta belopp, 500 kr. betalar jag, naturligtvis, ur egen ficka.

Den som känner sig utmanad, torde godhetsfullt ringa eller skriva:

Tfn. 018 - 14 11 72 eller  1010 85 eller e-post anatol@pikas.se