Om internet-varianten av ”från mun-till-mun-metoden” sprids … Vad är drivkraften?

Den säkraste spridningen av en metod sker genom att goda kolleger ger varandra tips. Alltså den gamla "från-mun-till-mun-metoden". Tipset kan leda till handling ifall det innehåller ett meddelande:
      •    Metoden gör mitt jobb lättare.

Beskrivning av "lättare" återger en egen upplevelse, formulerad på ett personligt sätt. (Kanske: "Det blir mindre strul". "Jag är lättad av att Kent inte längre mobbas". Osv.)

Namnet "GBm" tilltalar mångas idealistiska sida. Att utveckla en lösning utifrån ett ”gemensamt bekymmer” låter bra. Men snart gäller det att förklara dess teknik och drivkraft: GBm lär ut hur man tar fram att mobbarna är bekymrade över att själva bli angripna. Först i enskilda samtal …

Vår tid har fått ett medel som kan intensifiera "från-mun-till-mun-metoden", nämligen Internet. Det lönar sig att skicka meddelanden till dem som betraktar oss som trovärdiga. Sådant inträffar om meddelandet refererar till det som man själv gjort. Eller möjligen: jag har på Internet hittat en metod som jag tänker prova. Jag ska sedan berätta hur det går…

Är det rena slumpen när en kollega då verkligen lyssnar eller kan man skapa ett tillfälle till det? Har du själv insett att GBm är bra, öppnas förr eller senare möjligheter för det sista!

Min tro på "Internetförstärkt från-mun-till-mun-metod" är härledd ur konferenserfarenheter.