Anatol Pikas
e-post: anatol@pikas.se

Startsida

Faserna i GBm illustrerade

GBm är ett nytt ”paradigm”!

Från GBm/AKBM till hela skolans atmosfär

"Hur många använder GBm?"

Två-faktor modell för in energi i ett antimobbningsteam

Starten till en god skolatmosfär: Skallbergsskolans rektor berättar om resultat med GBm

GBm har sina gränser. När kan vi utvidga dem?

Måste man tala med föräldrarna före GBm?

Hur definiera "mobbning", "konflikt", "konflikthantering" etc.?]

Vad har apostel Paulus besvär med "köttet" att göra med mobbningsbekämpning  och vad i hjärnfysiologin motsvarar hans begrepp "kött"?

Dialogerna i boken Gemensamt Bekymmer metoden. (1998)  gäller fortfarande. Det som tillkommit finns på denna hemsida

Tävling. Den första som kan visa en metod som bättre än GBm kan förverkliga skolans överordnade mål får 500 kr

(31 mars) Hur en organisation startade utbildning för GBm (ÜMm)

Manualen till AKBM – Alla i Klassen Kan Bli Medlare – jämte rapporter om dess användning i klassen (pdf-fil 5 Mb)

Ritha Mälströms korta berättelser om positiva effekter

”Vad betyder att en metod är ’evidensbaserad’  inom mobbningsbekämpning? ” frågade utvecklingsnämnden skolpykologen.

Hur GBm och AKBM skulle kunna hjälpa UNESCO att förverkliga det mål UNESCO är skapad för

GBm:s etiska grund (Från januari 2006)

En sedelärande liknelse för den som vill ha ännu klarare anvisningar om GBm

Vem är Anatol Pikas? (Från januari 2006)

(9 april) En fråga ställdes till en GBm-användare: –Vari består GBm:s betydelse?

(9 april) Från mikro- till makroperspektiv i GBm


(9 april) Om internet-varianten av ”från mun-till-mun-metoden” sprids … Vad är drivkraften?

(26 juni) Under vilka förutsättningar är det tillrådligt att använda skolmedling vid mobbning?